Trang chủ xem ngày tốt  
""Tình yêu không mù quáng bằng lòng tự ái của con người." Khuyết danh"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Các bài viết đã đăngCác bài viết mới nhất


ÁP BẠCH XÍCH
Bài tham khảo về thước lỗ ban (4)
Bài tham khảo về thước lỗ ban (3)
Bài tham khảo về thước lỗ ban (2)
Bài tham khảo về thước lỗ ban (1)
Ngày kiêng thăm bệnh theo quan niệm xưa
Ngày con nước
Cách đơn giản để xem một ngày tốt
Phong thủy và quy hoạch phát triển đô thị(3)
Phong thủy và quy hoạch phát triển đô thị (2)
Phong thủy và quy hoạch phát triển đô thị
Phong tục Việt Nam - Chọn ngày giờ
Phong tục Việt Nam - Giỗ tết, tế lễ
Phong tục Việt Nam - Tang Lễ
Phong tục Việt Nam - Đạo hiếu

Các thảo luận mới nhất


trả lời:Khảo luận về 12 chi thuộc ÂM và Dương
iso 27001 nevada
iso 27001 nevada
metal roofing manalapan fl
metal roofing manalapan fl
HBOMax tv sign in code
Hlep.rr.com
candle boxes wholesale
mom
Anny

Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 04/09/2006 12:00:58 PM
Dưới đây chúng tôi liệt kê bảng sao xấu (Hung sát nhật thần) phân bổ theo ngày can chi từng tháng Âm lịch

STT Tên sao Tính chất\tháng Giêng Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chính Mười M.một Chạp
1 Thiên Cương (hay Diệt Môn) Xấu mọi việc Tỵ Mùi Dần Dậu Thìn Hợi Ngọ Sửu Thân Mão Tuất
2 Thiên Lại Xấu mọi việc Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão
3 Thiên Ngục
Thiên Hoả
Xấu mọi việc
Xấu về lợp nhà
Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ Dậu
4 Tiểu Hồng Sa Xấu mọi việc Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu
5 Đại Hao (Tử khí, quan phú) Xấu mọi việc Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ
6 Tiểu Hao Xấu về kinh doanh, cầu tài Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn
7 Nguyệt phá Xấu về xây dựng nhà cửa Thân Dậu
(Tuất)
Tuất Hợi
(Sửu)
Sửu Dần Mão
(Thìn)
Thìn Tỵ Ngọ
(Mùi)
Mùi
8 Kiếp sát Kỵ xuất hành, giá thú, an táng, xây dựng Hợi Thân Tỵ Dần Hợi Thân Tỵ Dần Hợi Thân Tỵ Dần
9 Địa phá Kỵ xây dựng Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất
10 Thổ phủ Kỵ xây dựng,động thổ Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu
11 Thổ ôn (thiên cẩu) Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão
12 Thiên ôn Kỵ xây dựng Mùi Tuất Thìn Dần Ngọ Dậu Thân Tỵ Hợi Mão
13 Thụ tử Xấu mọi việc (trừ săn bắn tốt Tuất Thìn Hợi Tỵ Ngọ Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu
14 Hoang vu Xấu mọi việc Tỵ
Dậu
Sửu
Tỵ
Dậu
Sửu
Tỵ
Dậu
Sửu
Thân

Thìn
Thân

Thìn
Thân

Thìn
Hợi
Mão
Mùi
Hợi
Mão
Mùi
Hợi
Mão
Mùi
Dần
Ngọ
Tuất
Dần
Ngọ
Tuất
Dần
Ngọ
Tuất
15 Thiên tặc Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương Thìn Dậu Dần Mùi Tỵ Tuất Mão Thân Sửu Ngọ Hợi
16 Địa Tặc Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành Sửu Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần
17 Hoả tai Xấu đối với làm nhà, lợp nhà Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu Thìn Tuất Tỵ Hợi Ngọ
18 Nguyệt Hoả
Độc Hoả
Xấu đối với lợp nhà, làm bếp Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ
19 Nguyệt Yếm đại hoạ Xấu đối với xuất hành, giá thú Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Hợi
20 Nguyệt Hư
(Nguyệt Sát)
Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng Sửu Tuất Mùi Thìn Sửu Tuất Mùi Thìn Sửu Tuất Mùi Thìn
21 Hoàng Sa Xấu đối với xuất hành Ngọ Dần Ngọ Dần Ngọ Dần Ngọ Dần
22 Lục Bất thành Xấu đối với xây dựng Dần Ngọ Tuất Tỵ Dậu Sửu Thân Thìn Hợi Mão Mùi
23 Nhân Cách Xấu đối với giá thú, khởi tạo Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi
24 Thần cách Kỵ tế tự Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi
25 Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão
26 Ngũ Quỹ Kỵ xuất hành Ngọ Dần Thìn Dậu Mão Thân Sửu Tỵ Hợi Mùi Tuất
27 Băng tiêu ngoạ hãm Xấu mọi việc Tỵ Sửu Dần Mão Tuất Hợi Ngọ Mùi Thân Dậu Thìn
28 Hà khôi
Cẩu Giảo
Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc Hợi Ngọ Sửu Thân Mão Tuất Tỵ Mùi Dần Dậu Thìn
29 Vãng vong (Thổ kỵ) Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ Dần Tỵ Thân Hợi Mão Ngọ Dậu Thìn Mùi Tuất Sửu
30 Cửu không Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương Thìn Sửu Tuất Mùi Mão Dậu Ngọ Dần Hợi Thân Tỵ
31 Trùng Tang(1) Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây nhà Giáp Ất Kỷ Bính Đinh Kỷ Canh Tân Kỷ Nhâm Quý Kỷ
32 Trùng phục (1) Kỵ giá thú, an táng Canh Tân Kỷ Nhâm Quý Mậu Giáp Ất Kỷ Nhâm Quý Kỷ
33 Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi Sửu
34 Bạch hổ (trùng ngày với Thiên giải -> sao tốt) Kỵ mai táng Ngọ Thân Tuất Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Dần Thìn
35 Huyền Vũ Kỵ mai táng Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi
36 Câu Trận Kỵ mai táng Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu
37 Lôi công Xấu với xây dựng nhà cửa Dần Hợi Tỵ Thân Dần Hợi Tỵ Thân Dần Hợi Tỵ Thân
38 Cô thần Xấu với giá thú Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu
39 Quả tú Xấu với giá thú Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão
40 Sát chủ Xấu mọi việc Tỵ Mùi Mão Thân Tuất Sửu Hợi Ngọ Dậu Dần Thìn
41 Nguyệt Hình Xấu mọi việc Tỵ Thìn Thân Ngọ Sửu Dần Dậu Mùi Hợi Mão Tuất
42 Tội chỉ Xấu với tế tự, kiện cáo Ngọ Mùi Sửu Thân Dần Dậu Mão Tuất Thìn Hợi Tỵ
43 Nguyệt Kiến chuyển sát Kỵ động thổ Mão Ngọ Dậu
44 Thiên địa  chính chuyển Kỵ động thổ Quý Mão Bính Ngọ Đinh Dậu Canh Tý
45 Thiên địa chuyển sát Kỵ động thổ Ất Mão Bính Ngọ Tân Dậu Nhâm Tý
46 Lỗ ban sát Kỵ khởi tạo Mão Ngọ Dậu
47 Phủ đầu dát Kỵ khởi tạo Thìn Mùi Dậu
48 Tam tang Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng Thìn Mùi Tuất Sửu
49 Ngũ hư Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng Tỵ Dậu Sửu Thân Thìn Hợi Mão Mùi Dần Ngọ Tuất
50 Tứ thời đại mộ Kỵ an táng Ất Mùi Bính Tuất Tân Sửu Nhâm Thìn
51 Thổ cẩm Kỵ xây dựng, an táng Hợi Dần Tỵ Thân
52 Ly sàng Kỵ giá thú Dậu Dần,Ngọ Tuất Tỵ
53 Tứ thời cô quả Kỵ giá thú Sửu Thìn Mùi Tuất
54 Không phòng Kỵ giá thú Thìn Tỵ Tuất Hợi Mùi Dần Mão Ngọ Thân Dậu Sửu
55 Âm thác Kỵ xuất hành, giá thú, an táng Canh Tuất Tân Dậu Canh Thân Đinh Mùi Bính Ngọ Đinh Tỵ Giáp Thìn Ất Mão Giáp Dần Quý Sửu Nhâm Tý Quý Hợi
56 Dương thác Kỵ xuất hành, giá thú, an táng Giáp Dần Ất Mão Giáp Thìn Đinh Tỵ Bính Ngọ Đinh Mùi Canh Thân Tân Dậu Canh Tuất Quý Hợi Nhâm Tý Quý Sửu
57 Quỷ khốc Xấu với tế tự, mai táng Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất

Chú thích: Trùng tang, Trùng phục có nhiều tài liệu khác nhau, bản này điều chỉnh theo Ngọc Hạp thông thư triều Nguyễn, tháng 3,9,11,12 Trùng tang, Trùng phục cùng ngày
  (trích Tân Việt, Thiều phong. Bàn về lịch vạn niên, Văn hoá dân tộc,Hà Nội,1997Chia sẻ cho mọi người: Gửi mail  |  ghi nhớ
# đăng bởi: admin  |  có 61  thảo luận về bài viết này

Các thảo luận đã được đăng

#172 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 30/08/2007 07:12:53 PM bởi xuan thien

sao dai hao la gi neu ngay do dong tho thi co anh huong gi trong cong viec lam an sau nay khong xin tu van giup. cam on

 


#598 - giải thích các ý nghĩa của sao xấu: lỗ ban sát

ngày đăng: 26/02/2008 01:43:20 AM bởi tuedoan
giải thích các ý nghĩa của sao xấu: lỗ ban sát có ảnh hưởng đến việc động thổ xây nhà ở không

#1152 - viec xay nha

ngày đăng: 04/02/2009 07:54:32 PM bởi tran
me em sinh ngay 23/01/1958(al).vay thang xay nha, dong tho nao la tot nhat.trong thang 3 co phai la tot nhat khong

#1196 - ngày xây nhà

ngày đăng: 18/02/2009 09:20:22 PM bởi lê khắc huy

Tôi tên là: Lê Khắc Huy, Sinh ngày (Âm lịch) 21/9/1973 thì xây nhà vào ngày nào của tháng 2/2009 là tốt nhất và giờ động thổ là mấy giờ? xin các bạn hỗ trợ giúp tôi và cám ơn rất nhiều, địa chỉ email: lekhachuybt@yahoo.com


#1232 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 01/03/2009 01:01:14 AM bởi nguyen thi bach yen
toi ten la : nguyen thi bach yen : sinh nam 20/4/1973 nam nay cung la nam tuoi vay toi co lam nha duoc trong nam nay ko . xin cac ban xem giup toi. Cam on cacn ban nhiue. email : saomaidiemhen73@yahoo.com

#1233 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 01/03/2009 07:25:30 AM bởi dung

danh sach sao xau nhieu qua ,cu the sao xau nhat la nhung sao nao de co co so biet do la ngay xau ,vi neu kh ngay nao cung xau!


#1448 - xây nhà

ngày đăng: 11/06/2009 09:26:42 PM bởi Trần Xuân Thái
Tôi tên Trần Xuân Thái, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1979. Xin xem giúp tôi trong năm nay tôi có thể xây nhà được không? nếu được thì xây vào ngày nào là tốt. Xin chân thành cám ơn

#1472 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 24/06/2009 05:39:41 AM bởi minh
xem thử sao cho mình co xấu không???

#1584 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 21/08/2009 10:02:44 PM bởi s dsd

Bảng kê các sao xấu

ngày đăng:  04/09/2006 12:00:58 PM
Dưới đây chúng tôi liệt kê bảng sao xấu (Hung sát nhật thần) phân bổ theo ngày can chi từng tháng Âm lịch

STT Tên sao Tính chất\tháng Giêng Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chính Mười M.một Chạp
1 Thiên Cương (hay Diệt Môn) Xấu mọi việc Tỵ Mùi Dần Dậu Thìn Hợi Ngọ Sửu Thân Mão Tuất
2 Thiên Lại Xấu mọi việc Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão
3 Thiên Ngục
Thiên Hoả
Xấu mọi việc
Xấu về lợp nhà
Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ Dậu
4 Tiểu Hồng Sa Xấu mọi việc Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu Tỵ Dậu Sửu
5 Đại Hao (Tử khí, quan phú) Xấu mọi việc Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ
6 Tiểu Hao Xấu về kinh doanh, cầu tài Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn
7 Nguyệt phá Xấu về xây dựng nhà cửa Thân Dậu
(Tuất)
Tuất Hợi
(Sửu)
Sửu Dần Mão
(Thìn)
Thìn Tỵ Ngọ
(Mùi)
Mùi
8 Kiếp sát Kỵ xuất hành, giá thú, an táng, xây dựng Hợi Thân Tỵ Dần Hợi Thân Tỵ Dần Hợi Thân Tỵ Dần
9 Địa phá Kỵ xây dựng Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất
10 Thổ phủ Kỵ xây dựng,động thổ Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu
11 Thổ ôn (thiên cẩu) Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão
12 Thiên ôn Kỵ xây dựng Mùi Tuất Thìn Dần Ngọ Dậu Thân Tỵ Hợi Mão
13 Thụ tử Xấu mọi việc (trừ săn bắn tốt Tuất Thìn Hợi Tỵ Ngọ Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu
14 Hoang vu Xấu mọi việc Tỵ
Dậu
Sửu
Tỵ
Dậu
Sửu
Tỵ
Dậu
Sửu
Thân

Thìn
Thân

Thìn
Thân

Thìn
Hợi
Mão
Mùi
Hợi
Mão
Mùi
Hợi
Mão
Mùi
Dần
Ngọ
Tuất
Dần
Ngọ
Tuất
Dần
Ngọ
Tuất
15 Thiên tặc Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương Thìn Dậu Dần Mùi Tỵ Tuất Mão Thân Sửu Ngọ Hợi
16 Địa Tặc Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành Sửu Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần
17 Hoả tai Xấu đối với làm nhà, lợp nhà Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu Thìn Tuất Tỵ Hợi Ngọ
18 Nguyệt Hoả
Độc Hoả
Xấu đối với lợp nhà, làm bếp Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ
19 Nguyệt Yếm đại hoạ Xấu đối với xuất hành, giá thú Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Hợi
20 Nguyệt Hư
(Nguyệt Sát)
Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng Sửu Tuất Mùi Thìn Sửu Tuất Mùi Thìn Sửu Tuất Mùi Thìn
21 Hoàng Sa Xấu đối với xuất hành Ngọ Dần Ngọ Dần Ngọ Dần Ngọ Dần
22 Lục Bất thành Xấu đối với xây dựng Dần Ngọ Tuất Tỵ Dậu Sửu Thân Thìn Hợi Mão Mùi
23 Nhân Cách Xấu đối với giá thú, khởi tạo Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi
24 Thần cách Kỵ tế tự Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi Tỵ Mão Sửu Hợi Dậu Mùi
25 Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão
26 Ngũ Quỹ Kỵ xuất hành Ngọ Dần Thìn Dậu Mão Thân Sửu Tỵ Hợi Mùi Tuất
27 Băng tiêu ngoạ hãm Xấu mọi việc Tỵ Sửu Dần Mão Tuất Hợi Ngọ Mùi Thân Dậu Thìn
28 Hà khôi
Cẩu Giảo
Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc Hợi Ngọ Sửu Thân Mão Tuất Tỵ Mùi Dần Dậu Thìn
29 Vãng vong (Thổ kỵ) Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ Dần Tỵ Thân Hợi Mão Ngọ Dậu Thìn Mùi Tuất Sửu
30 Cửu không Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương Thìn Sửu Tuất Mùi Mão Dậu Ngọ Dần Hợi Thân Tỵ
31 Trùng Tang(1) Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây nhà Giáp Ất Kỷ Bính Đinh Kỷ Canh Tân Kỷ Nhâm Quý Kỷ
32 Trùng phục (1) Kỵ giá thú, an táng Canh Tân Kỷ Nhâm Quý Mậu Giáp Ất Kỷ Nhâm Quý Kỷ
33 Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi Sửu
34 Bạch hổ (trùng ngày với Thiên giải -> sao tốt) Kỵ mai táng Ngọ Thân Tuất Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Dần Thìn
35 Huyền Vũ Kỵ mai táng Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi
36 Câu Trận Kỵ mai táng Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu Hợi Tỵ Mão Sửu Mùi Dậu
37 Lôi công Xấu với xây dựng nhà cửa Dần Hợi Tỵ Thân Dần Hợi Tỵ Thân Dần Hợi Tỵ Thân
38 Cô thần Xấu với giá thú Tuất Hợi Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu
39 Quả tú Xấu với giá thú Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mão
40 Sát chủ Xấu mọi việc Tỵ Mùi Mão Thân Tuất Sửu Hợi Ngọ Dậu Dần Thìn
41 Nguyệt Hình Xấu mọi việc Tỵ Thìn Thân Ngọ Sửu Dần Dậu Mùi Hợi Mão Tuất
42 Tội chỉ Xấu với tế tự, kiện cáo Ngọ Mùi Sửu Thân Dần Dậu Mão Tuất Thìn Hợi Tỵ
43 Nguyệt Kiến chuyển sát Kỵ động thổ Mão Ngọ Dậu
44 Thiên địa  chính chuyển Kỵ động thổ Quý Mão Bính Ngọ Đinh Dậu Canh Tý
45 Thiên địa chuyển sát Kỵ động thổ Ất Mão Bính Ngọ Tân Dậu Nhâm Tý
46 Lỗ ban sát Kỵ khởi tạo Mão Ngọ Dậu
47 Phủ đầu dát Kỵ khởi tạo Thìn Mùi Dậu
48 Tam tang Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng Thìn Mùi Tuất Sửu
49 Ngũ hư Kỵ khởi tạo, giá thú, an táng Tỵ Dậu Sửu Thân Thìn Hợi Mão Mùi Dần Ngọ Tuất
50 Tứ thời đại mộ Kỵ an táng Ất Mùi Bính Tuất Tân Sửu Nhâm Thìn
51 Thổ cẩm Kỵ xây dựng, an táng Hợi Dần Tỵ Thân
52 Ly sàng Kỵ giá thú Dậu Dần,Ngọ Tuất Tỵ
53 Tứ thời cô quả Kỵ giá thú Sửu Thìn Mùi Tuất
54 Không phòng Kỵ giá thú Thìn Tỵ Tuất Hợi Mùi Dần Mão Ngọ Thân Dậu Sửu
55 Âm thác Kỵ xuất hành, giá thú, an táng Canh Tuất Tân Dậu Canh Thân Đinh Mùi Bính Ngọ Đinh Tỵ Giáp Thìn Ất Mão Giáp Dần Quý Sửu Nhâm Tý Quý Hợi
56 Dương thác Kỵ xuất hành, giá thú, an táng Giáp Dần Ất Mão Giáp Thìn Đinh Tỵ Bính Ngọ Đinh Mùi Canh Thân Tân Dậu Canh Tuất Quý Hợi Nhâm Tý Quý Sửu
57 Quỷ khốc Xấu với tế tự, mai táng Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất

Chú thích: Trùng tang, Trùng phục có nhiều tài liệu khác nhau, bản này điều chỉnh theo Ngọc Hạp thông thư triều Nguyễn, tháng 3,9,11,12 Trùng tang, Trùng phục cùng ngày
  (trích Tân Việt, Thiều phong. Bàn về lịch vạn niên, Văn hoá dân tộc,Hà Nội,1997Chia sẻ cho mọi người: Gửi mail   |  ghi nhớ
# đăng bởi:  admin   |  có 8   thảo luận về bài viết này

Các thảo luận đã được đăng

#172 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng:  30/08/2007 07:12:53 PM bởi xuan thien

sao dai hao la gi neu ngay do dong tho thi co anh huong gi trong cong viec lam an sau nay khong xin tu van giup. cam on

 


#598 - giải thích các ý nghĩa của sao xấu: lỗ ban sát

ngày đăng:  26/02/2008 01:43:20 AM bởi tuedoan
giải thích các ý nghĩa của sao xấu: lỗ ban sát có ảnh hưởng đến việc động thổ xây nhà ở không

#1152 - viec xay nha

ngày đăng:  04/02/2009 07:54:32 PM bởi tran
me em sinh ngay 23/01/1958(al).vay thang xay nha, dong tho nao la tot nhat.trong thang 3 co phai la tot nhat khong

#1196 - ngày xây nhà

ngày đăng:  18/02/2009 09:20:22 PM bởi lê khắc huy

Tôi tên là: Lê Khắc Huy, Sinh ngày (Âm lịch) 21/9/1973 thì xây nhà vào ngày nào của tháng 2/2009 là tốt nhất và giờ động thổ là mấy giờ? xin các bạn hỗ trợ giúp tôi và cám ơn rất nhiều, địa chỉ email: lekhachuybt@yahoo.com


#1232 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng:  01/03/2009 01:01:14 AM bởi nguyen thi bach yen
toi ten la : nguyen thi bach yen : sinh nam 20/4/1973 nam nay cung la nam tuoi vay toi co lam nha duoc trong nam nay ko . xin cac ban xem giup toi. Cam on cacn ban nhiue. email : saomaidiemhen73@yahoo.com

#1233 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng:  01/03/2009 07:25:30 AM bởi dung

danh sach sao xau nhieu qua ,cu the sao xau nhat la nhung sa


#1717 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 16/10/2009 08:59:59 PM bởi HoangAn
Cám ơn các anh vê` bản lịch bảng kê các sao xâu' nhìu lăm'!!!Em cũng thích vê` lĩnh vưc này lăm' mong các anh chỉ dạy thêm!!
bảng lich của 2 anh có khác nhau như thê' nào!!!và mong 2 anh chỉ rõ cho em cũng như mọi ngươi` cách xem như thê' nào nha 2 anh!!!
Em nhìn thick lăm' nhưng hem hiu xem tuôi mình rôi` đôi' chiê'u vào đó lam sao hêt'!!!

Thanks 2 anh nhìu lăm'!!!#1913 - hỏi ngày động thổ

ngày đăng: 28/12/2009 01:43:43 AM bởi nguyễn thị bình
Tôi sinh năm 1965 chồng tôi sinh 07/03/1957 chúng tôi định chọn ngày 18/01/2010( AL) để động thổ xây nhà có được không

#2078 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 23/02/2010 09:09:30 PM bởi nguyễn minh tuấn
tôi tên là nguyễn minh Tuấn, sinhngày 15-2-1985, năm nay là năm canh dần  tôi thuộc mệnh kim, năm nay tôi muôn hỏi là tôi bị sao gì chiếu và sao đó có tốt hay xấu.năm nay tôi hợp với công việc gì và làm ăn có thuận lợi không? tôi xin vô cùng cảm ơn các bác.có gì bạn nào biét gửi vào hòm thư này cho mình nhe: tinhvadoi4_2@yahoo.com

#2188 - dong tho ngay li sao

ngày đăng: 25/03/2010 08:37:04 PM bởi ha

Nha toi xay nha dong tho vao ngay li xao nhung la ngay sao dep  hoi co anh huong van de gi sau nay  ?

 

 

 


#2189 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 25/03/2010 08:38:49 PM bởi ha

Nha toi xay nha dong tho vao ngay li xao nhung la ngay sao dep  hoi co anh huong van de gi sau nay  ?

loi o dau toi dang sot ruot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


#2239 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 11/04/2010 10:05:28 PM bởi hieuminh
bảng trên không có sao xấu: tam nương? cho mình hỏi tam nương sao sấu những việc gì?

#2252 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 15/04/2010 03:24:43 AM bởi phươngtrang
tôi sinh vào ngày dó tháng dó hãy giải hạn giúp tôi với . tôi muốn lấy chồng nữa vậy tôi fhải làm sao dây .

#2367 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 12/06/2010 11:14:06 AM bởi hoangthioanh

Toi sinh 13/6/1978 chong toi sinh 9/9/1977 chung toi dinh lam  nha vao nam nay co duoc khong? neu duoc thi lam vao thang 11/2010 co duoc khong

- nhieu nguoi bao nam 1977 nam nay 34 tuoi la trach tu khong lam duoc nha cã dung khong? cac bac xem dum cho em voi


#2408 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 01/07/2010 11:43:53 AM bởi Marie Curie
Chồng chị nên làm nhà vào tuổi 35 và 55

#2575 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 31/08/2010 07:30:17 PM bởi Lê Thị Thanh Huyền
tôi mạng hoả, chồng tôi mạng hoả, chúng tôi chon ngay 20/09/2010 đi đăng ký kết hôn có được không? Tôi thấy có sao trùng tang là sao xấu, nhưng có người bảo có trực tinh hoá giải được sát tinh. Xin vui lòng giúp dùm tôi với. Xin cảm ơn nhiều!

#2687 - xem ngay xay nha.

ngày đăng: 07/10/2010 09:03:02 PM bởi thai tuan dung
toi sinh ngay 7/12/1975 ,vo sinh ngay 20/1/1975,dat cua minh huong Chanh Tay, toi muon xay nha,xin vui long giup dum ngay thang nao co the xay duoc.xin cam on nhieu

#2696 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 10/10/2010 10:33:19 PM bởi quang
Tôi sinh 13/3/1971 dương lịch, tôi mở cổng nhà vào hướng tây  nam, mở vào ngày  nào nhờ các bác chỉ dùm?

#2757 - trả lời:XEM NGÀY XÂY NHÀ

ngày đăng: 29/10/2010 09:05:04 PM bởi NGÔ THỊ NGÀ
ba em sinh năm kỷ dậu ,mẹ sinh năm mậu thân năm nay định xây nhà nhưng chưa biết ngày nào khởi công tốt ,hướng nhà đông bắc ,xin các anh  chỉ dùm,em đang cần gấp

#2783 - xem ngay dong tho xaynha

ngày đăng: 05/11/2010 05:32:43 AM bởi nguyen thi hue

toi sinh ngay 19-9-1966

chong toi sinhngay 07-7-1963

vo chong toi xay nha nam 2011 duoc khong va thang nao, ngay nao la tot nhat.

dong tho vao gio nao.

xin tra loi va xin cam on nhieu


#2829 - xem này động thổ

ngày đăng: 17/11/2010 09:59:52 AM bởi nguyen cao ky nhan
ba e định động thổ vào tháng 11 tây này! nhưng ba e sinh năm 1966 nen ko hợp với việc xây nhà năm nay!! e đứng làm thay ba!! e sinh7/7/1995!! vậy cho e hỏi tháng 11 và 12 này!! tuổi của e có hợp với ngày nào để động thổ hay ko!!! xin mọi người cho e bít sớm!! cho e bít ngày động thổ, và giờ đọng thổ nữa nhen!!! cảm ơn mọi người trước!!!!

#2904 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 11/12/2010 09:24:08 AM bởi võ khánh quỳnh

tôi sinh ngày 27-4-1977 , nữ, nếu tháng 11âm lịch này tôi động thổ xây nhà có được không, nếu không thì tôi làm móng nhà trước trên phần đất đó rồi để đến khi nào được mới xây nhà như vậy có phạm vào điều cấm nào không? xin tư vấn giúp tôi. cám ơn rất nhiều.

 


#3251 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 30/03/2011 02:41:39 AM bởi hoàng minh quán
toi sinh nam 1984 lam nha thang rieng nam 2011 vao ngay nao la tot

#3294 - Ngày đào giếng

ngày đăng: 14/04/2011 08:28:22 PM bởi Mã Thị Minh
Tôi tuổi Mậu Tuất, nữ, muốn đào giếng nhờ giúp tôi xem ngày tốt, cám ơn rất nhiều

#3788 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 13/10/2011 11:35:03 PM bởi dương anh tuấn
xem hộ tôi ngày khởi công là ngày 24/9 (âm lịch) có tốt không

#3789 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 13/10/2011 11:37:14 PM bởi anh tuấn
tôi chuẩn bị xây nhà, tôi đang xem xét trong 2 ngày là nyày 24/9 (âm lịch) và ngày 04/10 (âm lịch) diễn đàn làm ơn chỉ giúp tôi 2 ngày đó thì ngày nào tốt để tôi khởi công xây nhà?xin cảm ơn nhiều!

#3856 - Xem giúp tôi với

ngày đăng: 01/11/2011 04:13:05 PM bởi Phùng thị thủy
Giúp tôi với! Tôi sinh ngày 02/01/1986 tức ngày 22/11/1985. Trong tháng này tôi khai trương công ty, tôi nên khai trương vào ngày nào để hợp phong thủy và ngày sinh của tôi! trân trọng!

#4198 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 17/02/2012 10:12:18 AM bởi luu Thanh Hai
Xin vui long xem giup chung toi.      ( 17- 02 - 2012 )
Anh toi sinh 1959 (tuoi Hoi ) muon thanh minh nam nay sua lai va xay mo cho me. Me sinh 1931( tuoi Mui ) khong biet co tot hay khong ?co the nam nay dong tho duoc khong ? Neu duoc, thi ngay thang nao tot ?
Mong duoc su huong dan va chi day , co nen lam hay khong ?
Thanh that cam on !

Luu Thanh Hai

#4295 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 02/04/2012 11:38:52 PM bởi Lê Hữu Gáp
Tôi sinh ngày 14/02/1984 âm. Người yêu tôi sinh 20/10/1987. Chúng tôi tính cưới trong năm nay. Xin hỏi bạn là ngày nào ăn hỏi được và ngày nào cưới được. Xin nhờ giúp đỡ.

#4309 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 18/04/2012 06:47:15 PM bởi le ngoc bao
toi sinh nam 1978 vo toi sinh nam 1980 toi dong tho lam nha vao ngay 30/4 hoac ngay 1/5/2012 xin hoi tuoi cua toi lam ngay do duoc khong

#4367 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 07/06/2012 07:48:44 PM bởi Phan Anh
tôi là nữ, sinh năm 12/7/1970. Xin hỏi tuổi của tôi có thể động thổ vào ngày ngày 19/6/2012 được không? hay nào trong tháng 6/2012 thì được.Cảm ơn rất nhiều.

#4436 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 08/09/2012 02:16:06 AM bởi dao thi cam
em sinh ngay 31/10/1988 cho em hoi tuoi em xau vao nhung thang nao

#4539 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 16/02/2013 02:49:16 AM bởi nguyễn thị tám
tôi sinh năm 1947,dự kiến tháng 1 âm lịch sẽ khởi công làm nhà. nhờ anh chị xem giúp ngày nào tốt để khổi công! xin chân thành cám ơn!

#4576 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 27/05/2013 01:19:43 AM bởi ngô bình
Tôi có con trai tuổi kỷ tỵ kết hôn với con gái tuổi tân mùi.Dự định kết hôn vào ngày 10 tháng 11 tức ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Quý tỵ .Nhờ các bác xem hộ ngày đó có tốt với các cháu không?

#4678 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 24/12/2013 02:04:42 AM bởi HUY
Mình sinh năm 1948, dự kiến ngày 28/12/2013 tức ngày 26 tháng 11 năm Quý Tỵ làm lễ nhập trạch, Hoàn long mạch và Tôn nhang. Vậy nhờ Diễn đàn xem giúp ngày đó có bị vướng đại kỵ nào không. Xin cảm ơn.

#4696 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 10/03/2014 08:45:58 PM bởi hoang long
Xin hoi: toi sinh ngay 03-02-1964 du kien xay nha nam 2015, trong nam nay dong tho xay nha vao ngay, thang nao dep nhat. Xin chan thanh cam on!

#4703 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 31/03/2014 08:27:45 PM bởi NTT
Chào bác! Cháu sinh 29/10/1979, gia đình cháu dự định chọn ngày 20/04 hoặc ngày 22/04 âm lịch năm nay (2014) để động thổ xây nhà. Nhờ bác xem hộ cháu 2 ngày này có tốt không?? hay còn ngày nào khác trong tháng 04 âm lịch có thể dùng được??

Cháu xin trân trọng cảm ơn!

#4706 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 02/04/2014 03:30:42 PM bởi hosiduongdr
tháng 4 năm nay kiêng làm nhà 4703 nhe.

#4789 - doan ngay bang tam bai

ngày đăng: 10/12/2014 10:01:33 PM bởi thuthuy_03
toi dong y

#4791 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 17/12/2014 08:29:49 PM bởi dong
ngày diệt môn sao lại kỵ mọi việc, về nhà mới có được không

#4797 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 11/01/2015 10:24:06 PM bởi phạm tuấn anh
chào bác! em sinh ngày 12/8/1984(âm), muốn kết hôn với bạn gái sinh ngày 20/01/1984 (âm lịch). em muốn tổ chức cưới vào tháng 12/2014 âm lịch (tháng chạp) em muốn nhờ các bác xem giúp em cưới vào ngày nào tốt với ạ. em xin chân trọng cảm ơn!

#4872 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 23/05/2015 07:24:06 AM bởi luongthanhtr[
tôi không rõ sao sắt chủ nó lên vấn đề gì

#4902 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 21/08/2015 08:38:44 AM bởi hoang thao
E sinh nam 1988 chong e sinh 16-8-1987 nam nay e lam nha khai mong hom mung 10-6 gio e moi biet nam nay ko tot cho vo chong e lam nhung gio lam sao de khac phuc

#4966 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 07/11/2015 06:47:29 AM bởi manhnm
cho tôi hỏi?ngày trùng tang có nhạp trạch lên nhà mới được không bạn?

#4987 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 15/02/2016 12:04:59 AM bởi pham van khoi
cho toi hoi ngay 12/1/2016 am lich dong tho co tot khong.xi cam on.

#5017 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 14/06/2016 01:12:33 AM bởi Nguyễn Thị Nghĩa
Mở cổng ngày 21 tháng 5 năm 2016

#5027 - trả lời:sao thiên ngục

ngày đăng: 17/07/2016 05:46:46 PM bởi Dung
Cho minh hoi ý nghĩa cua sao thiên ngục

#5050 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 20/11/2016 11:55:15 PM bởi dang thi luu
saokinh tam la sao tot hay xau

#5121 - trả lời:Bảng kê các sao xấu

ngày đăng: 13/01/2018 07:54:48 AM bởi Hai
Cho em hỏi, ngày 12/2/2017 âm lịch là ngày co Sao Nhân cách, trùng tang vậy em tuổi Nhâm Thân có kỵ Không

#5558 - Belkin Extender Setup

ngày đăng: 22/09/2020 02:50:46 PM bởi Belkin Extender Setup
I have read your blog and it is very informative. I personally really like it.

#5564 - Belkin WiFi Extender Setup

ngày đăng: 28/09/2020 12:31:32 PM bởi Belkin WiFi Extender Setup
I have read your blog and it is very informative. I personally really like it.

#5576 - Orbi Router Setup

ngày đăng: 19/03/2021 12:16:45 PM bởi Orbi Router Setup
I have read your blog and it is very informative. I personally really like it.

#5577 - Time Warner Email Login

ngày đăng: 19/03/2021 02:34:17 PM bởi Time Warner Email Login
I really like your post, Very interesting.

#5579 - Belkin Router Login

ngày đăng: 19/03/2021 04:50:10 PM bởi Belkin Router Login
Very nice blog. You really provide such a good information. If you are interested you can check our website also. It is also very useful. We will provide you the best services ever.

#5580 - Nestcam Login

ngày đăng: 19/03/2021 05:47:57 PM bởi Nestcam Login
Very informative. Incredible post. I really like it.

#5581 - Belkin Wireless Router setup

ngày đăng: 19/03/2021 06:30:02 PM bởi Belkin Wireless Router setup
Very informative. Incredible post. I really like it.

#5582 - SBCglobal Email Settings

ngày đăng: 19/03/2021 07:09:11 PM bởi SBCglobal Email Settings
I really like your post. Such an incredible post.

#5589 - Linksys Smart Wifi Login

ngày đăng: 26/03/2021 04:39:26 PM bởi Linksys Smart Wifi Login
Nice post!! Thanks for sharing. If you want to know about Linksys Smart Wifi Login you can visit here.

Tham gia ý kiến

Tiêu đề (bắt buộc nhập)
 
Tên của bạn (bắt buộc nhập)
 
Website của bạn
Hãy nhập Số màu tím vào ô bên cạnh:   922   
 để giúp chúng tôi chống lại việc đăng thảo luận bằng máy
Ý kiến thảo luận (bắt buộc nhập)   


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Thông tin ngẫu nhiên |  Liên hệ đặt LINK QC