Trong tương lai, bạn muốn mình sẽ là ai? Một doanh nhân thành đạt, một chính trị gia nổi tiếng, một Bill Gates thứ hai… hay làm một cái gì đó để đời? Hoài bão và những ước mơ - Bạn sẵn sàng theo đuổi không? Khi nhìn thấy Vừng đã mở cửa rồi, bạn dám vào mà chẳng sợ nguy hiểm chứ? Chúng ta hãy cùng xem mình “liều” đến mức nào!

Vui lòng chọn tất cả các câu trắc nghiệm sau đây:

1. Trong vòng 10 năm tới, bạn hy vọng mình sẽ:2. Trong 20 năm tới, bạn muốn:

3. Trong các nghề sau, bạn thích nhất nghề nào?
4. Nâng cao mức sống có quan trọng với bạn không?
  


5. Bạn có nghĩ rằng người giàu nên giúp đỡ kẻ nghèo không?6. Bạn muốn có baby năm bao nhiêu tuổi?

7. Khi bạn tham gia một trò chơi, bạn có luôn muốn mình giành chiến thắng không?8. Bạn có thể nói một lời nói dối vô hại được không?9. Theo bạn, cuộc sống của người giàu có hạnh phúc và thú vị hơn người khác không?10. Bạn làm việc vất vả có phải chỉ vì hai chữ "thành công" không?11. Tìm được một công việc khi vừa mới ra trường, bạn có đi làm việc đó ngay không?12. Bạn muốn mình có nhiều tiền hơn bố mẹ không?13. Bạn có đồng tình với câu nói này không? "Mọi người đều sống vì bản thân mình"14. Bạn tự đánh giá mình có chăm chỉ không?15. Điều gì sau đây quan trọng nhất với bạn?