Trang chủ xem ngày tốt  
""Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt hẳn chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." C. Tourneur"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Dạy học tức là học hai lần. Khiêm nhường giả dối là một lối khoe khoang tinh vi nhất đời." La Bruyere

"Con người hy vọng. Thượng Đế quyết định." Sahah Bernhardt

"Chúng ta yêu sự thật thà của những người thân yêu của chúng ta. Sự thật thà của người khác gọi là hỗn xược." Andre Maurois

"Hầu hết các tai hoạ phát nguồn từ óc tưởng tượng của ta. Tại chúng ta lo xa và sợ hãi mà chúng ta ray rức." Lamenais

"Con đường về địa ngục dễ đi: Người ta nhắm mắt đến đó." Bion de Boristhème

"Chịu cái khổ tốt hơn là tạo ra nó." Samuel Johnson

"Giữa hai cái ác, lựa cái nhẹ hơn." Aristote

"Nhu nhược và dễ tính đối với bản thân nhưng lại khó tính với kẻ khác, hai tật đó chỉ là một." Nicole

"Không nên tranh giành với người tham lam." Zen A Vesta

"Khi tự do mất thì mặc dù đất đai còn nhưng quốc gia đã bị tiêu diệt." Chateaubriand


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC