Trang chủ xem ngày tốt  
""Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt hẳn chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." C. Tourneur"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Kỷ niệm ví như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại khi âm thanh đã tắt." Khuyết danh

"Chỉ có người ta yêu thương nhất mới làm ta đau khổ nhiều nhất mà thôi." Khuyết danh

"Tặng vật chân thành nhất là gì? Là tặng vật mà ta trao đi chẳng mong đáp lại." Khuyết danh

"Nếu là đá hãy là đá nam châm. Nếu là hoa hãy là hoa trinh nữ. Nếu là người xin hãy hiến dâng cho tình yêu." Khuyết danh

"Hình ảnh người yêu không bao giờ già đi vì mọi giây phút qua đi là giờ nó sinh ra" J. W. Goethe

"Chết không đáng sợ, sợ chết mới đáng sợ." Khuyết danh

"Dầu là đứng trước một người mà mình biết là tay kiệt xuất cũng đừng sợ dư luận của họ vì họ là họ, còn mình là mình." Khuyết danh

"Đồng với ta là bạn ta, nghịch với ta là thầy ta." Khuyết danh

"Trong tình yêu nhiều khi phải để tự nó đến ta không thể dự đoán được. Ta hãy chọn một người rồi sao đó để sự vật đến đây thì hay đến đó. Trời sẽ làm nhiều chuyện thật bất ngờ mà ta phải chịu đựng." Khuyết danh

"Nếu Thượng đế lấy đi của ta cái gì ta cho là quý giá thì Người sẽ ban cho ta cái quý giá hơn." Khuyết danh


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC