Trang chủ xem ngày tốt  
""Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt hẳn chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." C. Tourneur"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Ai ngờ vực tức là làm cho kẻ khác phản bội mình." Vônte

"Người khôn ngoan luôn chú trọng đến hạnh kiểm và lời nói của mình. Họ không nói hết những điều họ nghĩ nhưng suy nghĩ hết những điều họ nói." Lessing

"Của cải có thể tìm đến chúng ta, nhưng sự khôn ngoan thì chúng ta phải tìm đến nó." Young

"Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ." Pascal

"Trí tuệ phải động viên hành động. Không có trí tuệ thì hành động là vô bổ. Nhưng không có hành động thì trí tuệ là cằn cỗi." R. M Du Gard

"Trên đời không gì vĩ đại bằng con người, trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ." A. Hamilton

"Một người bạn có thể nói với bạn những điều mà chính bạn không muốn nói." Francis Ward Weller

"Không bao giờ quá trễ - không bao giờ quá trễ để bắt đầu lại, không bao giờ quá trễ để đón hạnh phúc." Jane Fonda

"Trong tình yêu kẻ hành khất và bậc vương giả đều giống nhau." Danh ngôn ấn Độ

"Cuộc đời là biển khơi giữa bơi và chết đuối tôi chọn bơi để tồn tại." Khuyết danh


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC