Trang chủ xem ngày tốt  
""Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt hẳn chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." C. Tourneur"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng đế vay." Victor Hugo

"Trang bị quý giá nhất của con người là khiêm tốn và giản dị." P. Ăng Ghen

"Người kém thông minh nhưng say sưa với công việc, tiến mạnh và xa hơn người cực thông minh mà lãnh đạm với công việc." J. Deval

"Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động." K. Marx

"Sự thành công trên đời do tay người năng dậy sớm." J. Dulles

"Những phát minh của tôi chẳng cái nào tình cờ mà có; chúng đều do công sức lao động cả." Edison

"Tài năng đòi hỏi một sự lương thiện. Nhưng chỉ riêng sự lương thiện thôi chưa phải là tài năng." Tôpxtôrônốp

"Thiên đàng ở chính trong lòng ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có." Giêsu Critxtô

"Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền." Quan Doãn Tử

"Đừng lo cho mình không có chức vị, chỉ lo không đủ tài để nhận lãnh chức vị mà thôi." Khổng Tử


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC