Trang chủ xem ngày tốt  
""Khi yêu người con gái thường hứa hẹn thật nhiều, người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều." Voltaire"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Án sách cây đèn hai bạn cũ, Song mai liên trúc một lòng xanh. " Nguyễn Trãi

"Tích đức cho con hơn tích của. Đua lành cùng thế mựa đua khôn. Một niềm trung hiếu làm miên cả. Hai quyển thi thư ấy báu chôn." Nguyễn Trãi

"Bạn cũ thiếu đâu đèn liễn sách, Tích đâu chẳng kén trúc mai vàng. " Nguyễn Trãi

"Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng. Chẳng bằng kinh sử một vài kho." Lê Quý Đôn

"Trong bụng không có được ba vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa chắc đã làm được văn." Lê Quý Đôn

"Học ở đâu? Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở dân." Hồ Chí Minh

"Sách là thuốc bổ tinh thần. Sách là thuốc chữa tội ngu." Hồ Chí Minh

"Bài báo là tờ hịch cách mạng." Hồ Chí Minh

"Gia hữu cầm thư nhi bối lạc, Môn vô xa mãi cố nhân sơ. [Nhà có sách đèn con cháu thích, Cửa không xe ngựa bạn bè thưa.] " Nguyễn Trãi

"Không đọc sách thì cuộc sống thực là nặng nề." V. I. Lênin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC