Trang chủ xem ngày tốt  
""Khi yêu người con gái thường hứa hẹn thật nhiều, người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều." Voltaire"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Dân chủ là một lối sống được điều khiển bởi một niềm tin khả thủ vào tâm tính của con người." John Dewey

"Tuy nhiên, cuối cùng thì vẫn không có gì khác biệt giữa niềm tin vào giáo dục và một niềm tin rộng rãi vào tâm tính của con người." John Dewey

"Vì sự phát triển của kinh nghiệm có thể có tính cách giáo dục, niềm tin vào dân chủ hoàn toàn là một với niềm tin vào kinh nghiệm và vào giáo dục." John Dewey

"Xin đùng quên là tôi thuộc về sự cô quạnh, là tôi không thể cần đến bất cứ ai, là tất cả sức mạnh của tôi phát sinh từ sự tách rời đó." Rainer Maria Rilke

"Tôi không sống trong những giấc mơ, nhưng trong dự kiến của một sự thật có lẽ sẽ là tương lai." Rainer Maria Rilke

"Sự xả thân là gì? Tôi tin rằng đó không phải điều gì khác hơn là quyết tâm vô hạn, và không còn giới hạn được của một người đang đạt đến mức tận cùng tiềm lực thuần tuý của người đó." Rainer Maria Rilke

"Quyền lực của thi ca lớn, mạnh như một bản năng nguyên thuỷ. Nó có các tiết điệu vững vàng trong chính nó và tung thoát ra ngoài như từ những trái núi." Rainer Maria Rilke

"Đừng quên rằng bạn phải yêu chính bản thân bạn." Soren Kierkegaard

"Chúng ta không biết chúng ta là ai cho đến khi chúng ta thấy những gì chúng ta có thể làm." Soren Kierkegaard

"Mang cuộc chiến tới họ. Đừng để họ mang đến cho bạn. Để họ trong sự phòng thủ và không nên xin lỗi cho bất cứ gì." Harry S. Truman


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC