Trang chủ xem ngày tốt  
""Khi yêu người con gái thường hứa hẹn thật nhiều, người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều." Voltaire"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà lý lẽ không hiểu được nó." Pascal

"Ngày nay chân lý bị lu mờ và giả dối được quá nêu cao, không có lòng yêu chân lý người ta không thể nhận biết đâu là chân lý." Pascal

"Con người được sinh ra để sống chứ không phải để sửa soạn sống." Pasternak Boris

"Cao lên, cao hơn lên và cố gắng cao lên mãi." Pasteur

"Phải tôn sùng óc phê bình." Pasteur

"Nước mắt của người đàn bà còn có mãnh lực hơn một đập nước to lớn." Peck

"Ví phỏng đường bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt ai nào hơn ai." Phan Bội Châu

"Nhà viết sử chẳng qua là người nhận thấy sự đời luôn luôn thay đổi và tìm hiểu tại sao nó thay đổi." Pirenne

"Công bình là nói sự thật và cái gì đáng quý về ai thì trả cho người ấy." Platon

"Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt và địa ngục của tâm hồn." Popé


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC