Trang chủ xem ngày tốt  
""Khi yêu người con gái thường hứa hẹn thật nhiều, người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều." Voltaire"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn" Luận Ngữ

"Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì trộm cướp." Luận Ngữ

"Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người." Lục Tài Tử

"Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người." Lục Thế Nghi

"Xử những việc khó xử càng nên khoan dung, xử với người khó xử càng nên trung hậu, xử thời buổi khó khăn càng nên tự nhiên như vô tâm." Lý Tiêu Viễn

"Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích." Mạnh Tử

"Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm luỵ chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ." Mạnh Tử

"Nghĩa nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ." Mạnh Tử

"Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét; Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn." Mạnh Tử

"Người ta chẳng chịu làm điều dở về sau mới có thể làm được điều hay." Mạnh Tử


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC