Trang chủ xem ngày tốt  
""Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt hẳn chẳng có ai bị đày xuống âm phủ." C. Tourneur"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Hạnh phúc là trạng thái thường trực hình như không làm ra cho con người ở dưới này." JeanJacques Rousseau

"Ta không biết hạnh phúc. Ta không bao giờ bất hạnh như ta tưởng." Marcel Proust

"Hạnh phúc, cảm giác nhanh chóng nhất." Khuyết danh

"Hạnh phúc ở ngay trong niềm cay đắng." Jules Renard

"Hạnh phúc là nụ cười của trái tim." Delphine Lamotte

"Muốn làm thơ, phải có văn xuôi, cũng như phải có đau khổ mới biết hạnh phúc." Edgar Morin

"Hạnh phúc cho mai sau không có. Hạnh phúc là hoặc là ngay tức khắc hoặc là không bao giờ." René Barjavel

"Cẩn thận chưa đủ để thành công, còn phải có hạnh phúc nữa mới thành công." Chevalier de Méré

"Người ta không hái trái hạnh phúc trên cây bất công." Tục ngữ Ba Tây

"Kẻ thù tệ nhất là hạnh phúc dài hạn." Tục ngữ Israël


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC