Trang chủ xem ngày tốt  
""Khi yêu người con gái thường hứa hẹn thật nhiều, người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiều." Voltaire"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Con người gom nhau lại trong thành phố để sống. Họ ở với nhau để hưởng thú vui cuộc đời." Aristote

"Chính nhờ kinh nghiệm mà khoa học và nghệ thuật tiến bộ nơi con người." Aristote

"Bước đầu tiên quan trọng hơn phân nửa của mục tiêu." Aristote

"Con người là con vật sống thành xã hội; Thiên nhiên làm ra họ để sống chung với đồng loại." Aristote

"Ta chỉ trở thành người khi ta tự vượt lên được chính bản thân ta." Aristote

"Sự khác biệt giữa người thông thái với người ngu dốt giống như sự khác biệt giữa người sống với người chết." Aristote

"Hãy nên cư xử với bạn ta như ta muốn họ đối xử với ta." Aristote

"Nếu như đạo đức không đủ để bảo đảm hạnh phúc thì sự dữ tợn đủ để gây bất hạnh." Aristote

"Chính trị là nghệ thuật chỉ huy những người tự do." Aristote

"Rễ của sự giáo dục thì đắng nhưng trái của nó thì ngọt." Aristote


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC