Trang chủ xem ngày tốt  
""Không loại trừ, tính nết đàn bà chỉ xoay quanh trên hai thái cực: yêu và thù." Lope De Vega"
  Xem thêm...


 Đăng nhập | Đăng ký | Góp ý | Quảng cáo | Bài viết | Bản in

Xem ngày tháng

Phong thuỷ

Giải trí

Trắc nghiệm vui


RSS: rss feed  Số người đang online


Ca dao, tục ngữ, danh ngôn

 
"Ở đời có bà điều đáng tiếc: Một là hôm nay bỏ qua. Hai là đời này chẳng học. Ba là thân này lỡ hư." Chu Hi

"Có học mà không có đạo đức thì là người rác. Có đạo đức mà không có học vấn, thì là người quê." La Tư Phúc

"Không gì giỏi bằng hay bàn hỏi, không gì yên bằng hay nhẫn thản nhiên, không gì hơn người bằng có đức, không gì sung sướng bằng làm việc lành." Hoành Thạch Công

"Người biết "Đạo" tất không khoe, người biết "Nghĩa" tất không tham, người biết "Đức" tất không muốn tiếng tăm lừng lẫy." Trương Cửu Thành

"Chính mình chẳng kiềm chế nổi mình, mà cứ muốn kiềm chế người, thì thật là khờ dại." Khuyết danh

"Người ta, ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa, thật là đáng quý." Tả Chuyện

"Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa." Lục Tài Tử

"Vạn vật trong thiên hạ, không gì mềm nhũn bằng nước, thế mà nước to vô hạn, sâu vô cùng." Hoài Nam Tử

"Cuộc đời là trường học lớn, khốn quẫn và đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt rèn luyện ta vậy." Khuyết danh

"Cuộc đời là biển cả làm đắm đuối lòng người, "Chí" của ta là cái để hộ thân ta, làm cho sóng gió không thể xiêu gạt, vùi dập ta được." Thúc Vô Công


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247


Thiết kế website |  Cửa hàng điện nước |  Phần mềm SEO Website |  Liên hệ đặt LINK QC